Kosár

Segíthetünk? Hívj: 30/732-72-69

Foglalt?

Kérj visszahívást!

Adatkezelési nyilatkozat, cookie-k kezelése

A www.szolopres-gyumolcspres.hu webáruház tulajdonosa, a Vincentrade Kft. megfelelve az Európai Uniós szabályozásnak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) által megfogalmazott elvárásoknak, valamint a hatályos Magyar jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az érintettek jogainak teljeskörű figyelembevételével biztosítja az általa kezelt személyes adatok védelmét.

Adatvédelmi tájékoztató

A www.szolopres-gyumolcspres.hu oldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez, pl. a vásárláshoz azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Célja leggyakrabban a felhasználók egyértelmű azonosítása. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Vincentrade Kft. a birtokába került személyes adatokat elkülönítve és titkosítva tárolja, csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a webáruház alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat).  A Vincentrade Kft. kijelenti, hogy semmilyen módon nem él vissza a birtokába került adatokkal, azokat nem használja fel kéretlenül még ajánlattételi célokból sem. Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és alkalmas ezen cél elérésére. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK, HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ADATOKAT

Amennyiben webáruházunkat használja, különösen ha megrendelést ad le részünkre, vagy más módon például e-mail-ben, postai úton, telefonon lép kapcsolatba velünk, megőrizhetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk a személyes adatai közül a nevét és a lakcímét, elérhetőségeit különösen vonalas vagy mobil telefonszámát, e-mail címét, valamint a lebonyolított vásárlások adatait.

Az adatok gyűjtésének jogcíme: a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítése, illetve a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése a vásárló részére kiállított számla adattartalmára vonatkozóan. Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Vásárlói értékelések: a webáruházban a vásárlóknak e-mailben történt megkeresés után lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. A vásárlónak lehetősége van megadni, hogy milyen formában jelenítheti meg a webáruház a vásárló nevét a honlapon megjelent értékelésnél. Ha a nevét nem kívánja megjeleníteni, lehetősége van az ‘anonim’ megjelölés használatára. Az értékelés elküldésével az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy értékelését a Vincentrade Kft, úgyis mint Adatkezelő a honlapon megjelenítse vagy azt törölje. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt az ügyfél az értékelés elküldésével tudomásul veszi. Az ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatok gyűjtésének jogcíme: a webáruház jogos érdeke a vásárlók támogatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése. Az adatok törlésének határideje: az adatkezelés elleni tiltakozás dátuma.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Vincentrade Kft.

Székhely: 7623. Pécs, Rákóczi u. 24-26.

Képviselő: Gölöncsér József ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-077451,

Adószám: 23367766-2-02

e-mail: webaruhaz@szolopres-gyumolcspres.hu

Telefonszám: +36307327269

ADATFELDOLGOZÓK:

IT szolgáltató:

A honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Adószáma: 23289903-2-13

Cégjegyzékszáma: 23289903-6201-113-13

Képviselő: Képes Péter ügyvezető

email: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a vállalkozástól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Federal Express Corporation, Hungary Branch, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.

Magyar Posta Budapest X.ker.Üllői út 114-116.

Könyvelés

Ezen adatfeldolgozó a vállalkozástól megkapja a számlákat a könyvelési feladatokhoz, és ennek felhasználásával elvégzi a könyvelési feladatokat, bevallásokat.

P.FAMILIE Kft.

1621 Pécs

Wass Albert u.1 l8.

Képviselő: Petschnig Ernőné

Tel: +36203467391

Elektronikus számlázás:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2000 Szentendre,

Táltos u. 22/b.

Az adatfeldolgozó a végbement tranzakciókról elektronikus számlát készít. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok (számlázási név, adószám, számlázási cím).

Sütik (Cookie-k) használata

Felhívjuk figyelmét, hogy mint szinte minden webáruház, a www.szolopres-gyumolcspres.hu is sütiket használ az optimális működés érdekében. Oldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik használatához is.

A süti rövid szövegfájl, amely a felhasználó számítógépére, illetve mobil eszközére kerül a webhely látogatásakor. A sütik széles körben használt eszközök, amelyeknek célja a webhelyek működésének lehetővé tétele, illetve azok hatékonyságának növelése, valamint az, hogy információt közvetítsen a webhely tulajdonosai számára. A www.szolopres-gyumolcspres.hu oldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott webhelyelemző szolgáltatás, a Google Analytics segítségével elemzi a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics „sütiket”, vagyis az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz.

A sütik információkat hoznak létre arról, hogy Ön hogyan használja webhelyünket. Ezeket az információkat – a szokványos internetes naplóadatokat és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, nevet nem tartalmazó információkat a Google megkapja és anonimizálva tárolja, és nem használja fel személyes azonosításra.

A Google átadhatja a Google Analytics által gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel.

A Google Analytics működését letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével a Google Analytics sütik használata letiltható. A bővítmény jelzi a Google Analytics JavaScript (ga.js) alkalmazás számára, hogy a webhely használatára vonatkozó információkat ne továbbítsa a Google Analytics részére.

A legtöbb böngészőben lehetőség van:

 • az adott számítógépen vagy eszközön lévő sütik megtekintésére
 • egyesével való törlésére
 • a harmadik felektől származó sütik letiltására
 • megadott webhelytől származó sütik letiltására
 • minden süti számítógépen való tárolásának letiltására
 • a sütik automatikus törlésére a böngésző bezárásakor

Sütik törlése esetén az adott webhelyre vonatkozó felhasználói beállítások is elvesznek. Továbbá, ha a sütik teljes körű letiltása mellett dönt, sok webhely (többek között a www.szolopres-gyumolcspres.hu) nem fog megfelelően működni.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a honlap a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Valamennyi bankkártyás és hitelkártyás fizetést online fizetési szolgáltatónk, a CIB bank kezel, amelynek rendszerei és adatkezelési eljárásai minden tekintetben megfelelnek a PCI Adatbiztonsági Szabványnak. A fizetési szolgáltató minden bankkártya-információt tartalmazó tranzakciót titkosított formában, az SSL (Secure Socket Layer) protokoll alkalmazásával dolgoz fel.  Az ügyfelek és a fizetési rendszer között zajló fizetési folyamat lépései teljes mértékben titkosítottak és védettek. Ez azt jelenti, hogy a rendeléssel kapcsolatos adatok és a bankkártya száma kizárólag titkosított formában továbbítható az Interneten A bankkártya száma nem kerül kinyomtatásra dokumentumokon, számlákon, hitelkártya-bizonylatokon vagy más nyomtatványokon.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó, azaz a vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

 1. Az adatok törléséhez való jog

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 1. Az adatok zárolásához való jog

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

 1. A tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek – Hová fordulhat panaszával?

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogai érvényesítése céljából, illetve azzal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel, lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink bármelyikén (Vincentrade Kft. Székhely: 7623. Pécs, Rákóczi u. 24-26., tel: +36307327269, email: webaruhaz@szolopres-gyumolcspres.hu)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/bejelentkezes.html

 

Gyors kiszállítás futárral

Házhozszállítás, vagy GLS pont

30 napos visszavételi garancia

30 napra kiterkejsztett védelem

Akár 3 év termékgarancia

A feltételek termékenként változnak

100%-ban biztonságos fizetés

Biztonságos bankkártya elfogadás

© Vincentrade Kft. 2012-2022
Szőlőprések, gyümölcsprések szakáruháza